csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Delegáti

Těžší demonstrace na použití delegátů.

using System;

// nadefinujeme si delegáta
public delegate bool bigger(object a, object b);

// nadefinujeme si strukturu (objekt) adresa
public struct mojeAdresa
{
 public string jmeno;
 public string ulice;
 public int psc;
 public string mesto;
}

// objekt pro třídění
public class Sorter
{
 // vytvoříme si pole (aneb pole ukazatelů na mojeAdresa)
 private mojeAdresa[] adr = new mojeAdresa[5];

// metoda, která prohodí adresy
void Swap(ref mojeAdresa a, ref mojeAdresa b)
{
 mojeAdresa x = new mojeAdresa();
 x = a;
 a = b;
 b = x;
}

// metoda pro nastavení jedné adresy
public void SetAdr(int a, string j, string u, string m, int p)
{
 // nastavíme si svou adresu
 this.adr[a].jmeno = j;
 this.adr[a].ulice = u;
 this.adr[a].psc  = p;
 this.adr[a].mesto = m;
}

// ještě si převedeme adresu pěkně na string formát
public string adrToString(int a)
{
 return string.Format("{0},{1}", this.adr[a].jmeno, this.adr[a].psc);
}

// sortuj (řaď)
public void doSort(bigger isBigger)
{
 bool changed = false;
 do
 {
  changed = false;
  for (int i = 1; i < 5; i++)
  {
   if (isBigger(adr[i-1],adr[i]))
   {
    Swap(ref adr[i-1], ref adr[i]);
    changed = true;
   }
  }
 } while (changed); 
}

// statická metoda
public static bool pscBigger(object a, object b)
{
 myAddress x = (myAddress)(a);
 myAddress y = (myAddress)(b);
 // šlo by napsat i jinak
 return (x.psc > y.psc)?true:false;
}

// statická metoda
public static bool jmenoBigger(object a, object b)
{
 myAddress x = (myAddress)(a);
 myAddress y = (myAddress)(b);
 return (string.Compare(x.jmeno,y.jmeno)>0);
}
}

// a začneme testovat
public class MainClass
{
 public static int Main(string[] args)
 {
  Sorter mySort = new Sorter();

  // načtení hodnot
  for (int i = 0; i < 5; i++)
  {
   Console.Write("Jméno: ");
   string j = Console.ReadLine();
   Console.Write("Ulice: ");
   string u = Console.ReadLine();
   Console.Write("PSČ: ");
   int p = Int32.Parse(Console.ReadLine());
   Console.Write("Město: ");
   string m = Console.ReadLine();
   
   mySort.SetAddr(i, j, u, m, p);
  }

  // vytvoření instance delegáta
  bigger isBigger = new bigger(Sorter.pscBigger);

  // volání třídící metody
  mySort.doSort(isBigger);

  // výpis setříděného pole
  for (int i = 0; i < 5; i++)
  {
   Console.WriteLine(mySort.adrToString(i));
  }

  // a to celé ještě jednou podle jmen
  isBigger = new bigger(Sorter.jmenoBigger);
  mySort.doSort(isBigger);
  Console.WriteLine();
  
  for (int i = 0; i < 5; i++)
  {
   Console.WriteLine(mySort.adrToString(i));
  }

  return 0;
 }
}