csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

sver se

Vítejte na informačním portálu zabývajícím se programováním v .NET!

Programujeme v jazyce C# a rozhodli jsme se, že zveřejníme své zážitky, neduhy a možná v budoucnu i nějaké vychytávky. Zkrátka tyto stránky o programovacím jazyce C# jsou v neustálém pohybu.

Podle toho, jak bude čas se seznamovat s dalšími skulinkami v tomto jazyce, budeme jej postupně aktualizovat a doplňovat.Něco málo o C#

Jazyk C# je objektově orientovaný programovací jazyk, který vytvořila počítačová firma Microsoft zároveň s platformou NET. První zmínky o něm propukly na veřejnost v roce 2000 jako součást Visual Studia .NET. Je to vlastně zjednodušená, vylepšená a čistě objektová verze programovacího jazyka C++.

C# se využívá hlavně k tvorbě databázových programů, webových aplikací, webových služeb, formulářových aplikací ve Windows a podobně. Nyní existuje pět verzí .NET Frameworku. Verze 1.1, 2.0, 3.0, 3.5 a nejnovější 4.0.

- verze 1.0: přichází první verze objektově orientovaného programovacího jazyka C# s Frameworkem 1.0. Vznikají jednoduché programy a skoro žádné výhody pro jednoduchost kódu.

- verze 2.0: s touto verzí přichází i nové doplňky jazyka jako jsou částečné a statické třídy, generika, iterátory a anonymní metody pro pohodlnější užívání delegátů (odkazů na metody).

- verze 3.0: tato verze vyšla společně s verzí 3.5. Tato verze byla dosti značně vylepšena. Jazyk C# byl v tuto dobu dosti obohacen skvělými doplňky. Můžeme zde najít novinky jako je dotazovací jazyk (LINQ) nebo nové lambda výrazy.

- verze 4.0: nejnovější verze, která je stále ve vývoji. S touto verzí se můžeme těšit na dynamicky typované objekty či třeba na kovarianci a kontravarianci.

Dále tu je prostředí .NET Framework. Toto prostředí je nezbytnou podmínkou pro programování v jazyce C# a skládá se z několika částí. Tou první je společné běhové prostředí Common Language Runtime (CLR). Ten zajišťuje běh programů přeložených z různých programovacích jazyků do mezijazyka Microsoft Intermediate Language (MSIL). CLR umožňuje jejich vzájemnou spolupráci, takže různé součásti programu mohou být napsány v různých programovacích jazycích. Dále tu je knihovna tříd nazývaná Basic Class Library (BLC). Třídy slouží pro ukládání různých druhů dat. Nad touto knihovnou jsou ještě knihovny pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní programů a knihovny pro webové služby. Nejvyšší vrstvu tvoří překladače různých programovacích jazyků.