csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Rozhraní

Rozhraní se nesmí nikdy zaměnovat s ničím ostatním co se týče dědění. My se vždy snažíme implementovat nějaké třídě rozhraní. Snažme se psát rozhraní s počátečním písmenem "i" jako Interface.


using System;

public class FancyControl
{
 // třídní proměnná pro potomky
 protected string Data;

 // vlastnost data	
 public string data
	{
	  // pro čtení
		get
		{
			return this.Data;
		}
		
		// pro zápis
		set
		{
			this.Data = value;
		}
	}
}

// naše rozhraní
interface IValidate
{
  // které pouze definuje metodu názvem
  bool Validate();
}

a nyní zdědíme od třídy FandyControl a implementujeme rozhraní IValidate
class MyControl : FancyControl, IValidate
{
  public MyControl()
  {
    data = "Moje data";
  }

  public bool Validate()
  {
    Console.WriteLine("Načítání... {0}", data);
	  
	  return true;
  }
}

// a jednoduché použití
class InterfaceApp
{
  public static void Main()
  {
    MyControl myControl = new MyControl();
    IValidate val    = (IValidate)myControl;
    bool success    = val.Validate();
	
	  Console.WriteLine("Validace od '{0}' byla {1} úspěšná", myControl.data, 
	  (true == success ? "" : "not "));
  }
}