csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Vlastnosti

Jednoduché použití vlastností. Někdy jsou považované i za chytré položky. Navenek vypadají jako položky, ale umí kontrolovat přístup k jednotlivým datům. Jde o to, že pokud máme private datové složky, a chceme k nim přistupovat, tak si uděláme právě public vlastnosti, ve kterých definujeme ty private datové složky. Jelikož: v následujícím příkladě objekt.Jmeno nepůjde, ale objekt.Name ano a bude nám to vracet co potřebujeme, tedy jméno.


using System;

public class Zbozi
{
 // soukromé datové složky
 private double Cena  = 0;
 private string Jmeno = "";

 // naše první vlastnost Name (jméno)
 // string je návratová hodnota 
 public string Name
 {
  // pro čtení
  get
  {
   return Jmeno;
  }
  
  // pro zápis
  set
  {
   Jmeno = value;
  }
 }
 
 // naše druhá vlastnost Price (cena)
 // double je návratová hodnota 
 public double Price
 {
  // pro čtení
  get
  {
   return Cena;
  }
  
  // pro zápis
  set
  {
   Cena = value;
  }
 }

 public cArtikel(string Jmeno, double Cena)
 {
  this.Cena = Cena;
  this.Jmeno = Jmeno;
 }
}


Tak ještě jeden jednoduchý příklad:

class Point
{
 private short x, y;
 public short X
 {
  get
  {
   return x;
  }
  set
  {
   x = value;
  }
 }
 public short Y
 {
  get
  {
   return y;
  }
  set
  {
   y = value;
  }
 }
 public static void Main()
 {
  Point p = new Point();
  p.X = 1;
  p.Y = 2;
 }
}