csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Metody

Zde je krásná ukázka, jak se píší metody uvnitř třídy. Metody uvnitř třídy bývají většinou public a veřejné složky bývají většinou private.

Existují pouze dva druhy metod, resp. tři. První je void (ta nic nevrací), druhá je s návratovou hodnotou (return) a třetí je konstruktor (jedná se také o jakousi speciální metodu, která slouží k vytvoření objektu).

U metod rozlišujeme základní dvě věci:
- deklarace (hlavička metody)
- definice (implementace metody)

using System;
using System.Text;

namespace Metody
{
  public class Metoda 
  {
    // třídní složka
    private int cislo;
    
    // napíšeme konstruktor, kde nastavíme naší třídní složku
    public Metoda(int _cislo)
    {
      this.cislo = _cislo;
    }
    
    // metoda, která nic nevrací
    public void MojeMetoda()
    {
      Console.Writeln("Ahoj, mám v sobě číslo {0}", cislo);
    }   
    
    // metoda, která nám něco vrátí (povinné slovíčko return)
    // všimneme si, že místo void jsme použili návratový typ int
    public int MojeMetoda2()
    {
      return cislo * cislo;
    }
  }