csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Indexery

Indexery jsou prostě jednoduché de fakto metody, které umí pak přistupovat pomocí [], aby to bylo pole. Zde máte jednoduchý příklad na indexery.


using System;
using System.Collections;

  class MyListBox
  {
    // nový seznam dat
    protected ArrayList data = new ArrayList();
    
    // a jdeme na to! definujeme si indexer
    public object this[int idx]
    {
      // pro čtení
      get
      {
        if (idx > -1 && idx < data.Count)
        {
          return (data[idx]);
        }
        else
        {
          return null;
        }
      }
      
      // pro zápis
      set
      {
        if (idx > -1 && idx < data.Count)
        {
          data[idx] = value;
        }
        else if (idx == data.Count)
        {
          data.Add(value);
        }
    }
  }

  class Indexers1App
  {
    public static void Main()
    {
      MyListBox lbx = new MyListBox();
      
      lbx[0] = "foo";
      lbx[1] = "bar";
      lbx[2] = "baz";
      
      Console.WriteLine("{0} {1} {2}", lbx[0], lbx[1], lbx[2]);
    }
  }