csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Dědičnost

Jednoduchý příklad na dědičnost. Postupně sem budeme házet složitější a složitější příklady, které si krásně oživíte a tím poznáte sílu dědičnosti.


using System;

// třída rodič
public class ParentClass
{
    // konstruktor rodiče
    public ParentClass()
    {
      Console.WriteLine("Rodičovský konstruktor.");
    }
  
    // a vypíšeme: Já jsem rodičovská třída
    public void print()
    {
      Console.WriteLine("Já jsem rodičovská třída.");
    }
}

// nyní zdědíme dítě (můžeme to udělat, protože od rodiče zdědíme všechny vlastnosti)
public class ChildClass : ParentClass
{
    // konstruktor dítěte
    public ChildClass()
    {
      Console.WriteLine("Dětský konstruktor.");
    }
  
    // a otestujeme to
    public static void Main()
    {
      // vytvoříme dítě
      ChildClass child = new ChildClass();
      // a zavoláme print (výpis) - co nám to asi vypíše? :-)
      child.print();
    }
}