csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Try, Catch a Finally

Použití těchto základních bloků pro ošetření výjimek. Výjimky mohou nastat kdykoliv a spadne přitom celý program. Proto je dobré dávat určité příkazy do těchto bloků. Příklad pro ošetření dělení nulou:


class TestClass
{
    int doDivide(int a, int b) {
        try
        {
            return (a/b);
        }

        catch(DivideByZeroException e)
        {
            // pro dělení nulou...
            Console.WriteLine("Nulou dělit nelze.");
        }

        catch(Exception e)
        {
            // pro ostatní výjimky ...
            Console.WriteLine("Výjimka: {0}", e.Message);
        }      

        finally
        {
           // prováděno vždy...
           Console.WriteLine("Blok finally...");
        }
    }

    public static void Main() {
        int a = Console.ReadLine();
        int b = Console.ReadLine();
        int x = doDivide(a,b);
    }
}