csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Try, Catch a Finally

Použití těchto základních bloků pro ošetření výjimek. Výjimky mohou nastat kdykoliv a spadne přitom celý program. Proto je dobré dávat určité příkazy do těchto bloků. Příklad pro ošetření dělení nulou:


class TestClass
{
  int doDivide(int a, int b) {
    try
    {
      return (a/b);
    }

    catch(DivideByZeroException e)
    {
      // pro dělení nulou...
      Console.WriteLine("Nulou dělit nelze.");
    }

    catch(Exception e)
    {
      // pro ostatní výjimky ...
      Console.WriteLine("Výjimka: {0}", e.Message);
    }   

    finally
    {
      // prováděno vždy...
      Console.WriteLine("Blok finally...");
    }
  }

  public static void Main() {
    int a = Console.ReadLine();
    int b = Console.ReadLine();
    int x = doDivide(a,b);
  }
}