csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Modifikátory

Modifikátor Popis
new Metoda s tímto modifikátorem skryje zděděnou metodu se stejnou signaturou
public Metoda s tímto modifikátorem lze použít z libovolného místa v programu
protected Lze použíd pouze z kódu třídy, k níž metoda patří, nebo uvnitř typu odvozené třídy
internal Lze použít pouze v rámci stejného sestavení
private Lze použít pouze v rámci třídy, k níž metoda patří
static Nepracuje s žádnou konkrétní instancí mateřské třídy
virtual Metodu s tímto modifikátorem lze v odvozené třídě překrýt
abstract Virtuální metoda, která definuje signaturu metody, ale neobsahuje implementaci
override Překrývá zděděnou virtální nebo abstraktní metodu
extern Metoda je implementována externě v jiném programovém jazyce
sealed Překrývá zděděnou virtuální metodu, ale nemůže být překryta v žádné třídě odvozené od její mateřské třídy. Musí být použita společně s override.

Tedy ještě jednou a krátce:
- public: Označí člen jako veřejný, bude přístupný z proměnné objektu i z jakýkoliv odvozených tříd.

- private: Označí metodu jako privátní, takže bude dostupná pouze v rámci této třídy, která ji definovala. V C# jsou standardně privátní všechny členy.

- protected: Označí metodu jako za chráněnou, takže se bude moci používat v rámci třídy, která ji definovala, a také ve všech odvozených třídách. Chráněné metody však nejsou přístupné z proměnné objektu.

- internal: Definuje metodu jako interní, takže je přístupná pro jakýkoli typ ze stejné assembly, ale nikoliv mimo assembly.

- protected internal: Definuje metodu jako chráněnou interní, takže přístup k ní je omezen na aktuální assembly nebo na typy, které jsou odvozené z definující třídy v aktuálním assembly.