csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Identifikátory a klíčová slova

Identifikátory jsou jména, kterými se označují prostory jmen, třídy, metody, proměnné. Každý identifikátor musí začínat písmenem, nebo podtržítkem. Nesmí tedy začínat číslicí! Identifikátor dále nesmí obsahovat bílé znaky (white space) - tj. mezery, tabelátory, odřádkování, dále tečky, čárky, závorky a jiné speciální znaky.

Klíčová slova, anglicky keywords jsou vyhrazená slova programovacího jazyka, která se nesmí používat jako jména proměnných, tříd atd., jelikož jsou tyto slova již vyhrazena k jinému účelu. Např. int k deklaraci proměnných. Kdybych dal int int;, překladač by asi špatně rozpoznával, co tím chce autor říct.

Třeba int Int; už by překladač pobral, jelikož je C sharp je case-sensitive. Int s velkým písmenem by již nebral jako klíčové slovo (všechny začínají malým písmenem), na co si však stěžovat čitelnost kódu, proto raději vymýšlejte jména, která se nepodobají žádným klíčovým slovům.


Tabulka všech klíčových slov
abstract asbaseboolbreak
bytecasecatchcharchecked
classconstcontinuedecimaldefault
eventexplicitexternfalsefinally
fixedfloatforforeachgoto
ifimplicitinintinterface
internalislocklongnamespace
newnullobjectoperatorout
overrideparamsprivateprotectedpublic
readonlyrefreturnsbytesealed
shortsizeofstackallocstaticstring
structswitchthisthrowtrue
trytypeofuintulongunchecked
unsafeushortusingvirtualvoid
while