csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Generické typy

Generika se stala s .NETem 2 docela hustým nástrojem pro určení typů. Nemusíte nyní používat typ object. Generiku si lze představit jako šablonu v C++.


class GenericClass< X , Y>  
  {  
    private X prvekX;  
    private Y prvekY;  
 
    public GenericClass(X valX, Y valY)  
    {  
      prvekX = valX;  
      prvekY = valY;  
    }  
 
    public override string ToString()  
    {  
      return "Prvek X: "+ prvekX.ToString() + "\n Prvek Y: " + prvekY.ToString();  
    }  
 
    public string GetInfo()  
    {  
      return "Prvek X implementuje " + prvekX.GetType().GetMethods().Length.ToString() + " metod\n 
          Prvek Y implementuje " + prvekY.GetType().GetMethods().Length.ToString() + " metod";      
    }  
  }  
  

Mluvíme-li o generickém kódu, máme na mysli kód, který využívá parametrizované typy. Parametrizované typy jsou nahrazeny konkrétními typy v době použití kódu. Generický typ T se uvádí za název definovaného objektu (třídy, rozhraní, metody, atd.) a je ohraničen špičatými závorkami . Princip generik je znám také z jiných jazyků jako Eiffel, Ada (Java) a především z jazyku C++. Generika mají podobnou syntaxi jako šablony v programovacím jazyku C++, avšak realizují hodně odlišnou implementaci. V jazyce C# 2.0 lze pomocí generik definovat třídy, struktury, rozhraní, metody a delegáty. Použitím generik získáme několik výhod:


 • 1) V prvé řadě dosáhneme silné typové kontroly v době překladu zdrojového kódu, a tedy možného nalezení všech případů, které by mohly způsobit havárii aplikace způsobenou nesprávným využitím použitých typů.

 • 2) Odstraníme také časté a z časového hlediska zbytečné operace boxing a unboxing.

 • 3) Omezení explicitních typových konverzí, které jsou nutné v době překladu, kdy neznáme typ objektu uloženého v univerzální kolekci.