csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Komentáře

Komentáře a proč komentovat svůj program? Na začátek se bude psát jen pár veršů kódu, ale později, až bude program rozsáhlejší, můžeme snadno zapomenout k čemu nám tahle metoda a tahle proměnná a... slouží, proto je vhodné složitější program správně okomentovat, aby jim byl schopen porozumět autor sám. Po roce si těžko někdo vybaví, co sám myslel v onu dobu, či program můžem okomentovat pro jiné osoby, které jej budou číst a třeba se podílet na nějakým větším projektu.

 Komentáře můžem tvořit více způsoby. 
 
 /* 
 Toto je komentář. Pokud komentujeme tímto způsobem, 
 můžeme komentář rozdělit do více 
 řádků 
 */
 
 // další komentář, ale platí jen v oblasti jednoho řádku, pro další řádek 
 // musím opět použít dvojci lomítek
 

Komentář je část programu, který překladač naprosto ignoruje a nijak neovlivní chod samotného programu.